Belsoğukluğuna Bağlı Olmayan Uretra İltihabı

 Belsoğukluğuna Bağlı Olmayan Uretra İltihabı

Gonoreye bağlı olmayan uretrit, yani üretranın iltihabı gonoredekini andıran bir akıntı yapar ve çoğunlukla her iki cinste de yanlış teşhise götürür. Daha yakından incelendiğinde, bu enfeksiyon. Chlamydia trachomatis olarak teşhis edilebilir. Bir kimsede gonoreye benzer bir akıntı varsa ve buna karşılık o hastalığın mikrobu bulunamamışsa, daha az bilinen zührevi hastalıklardan herhangi biri akla gelir. Bir çok laboratuvarda Chlamydia trachomatis  enfeksiyonunu teşhis etme olanağı yoktur. Bununla birlikte bu enfeksiyon hem kadında, hem de erkekte uretritin en sık rastlanan nedenidir. Eğer tam donanımlı bir laboratuvarla işbirliği yapma olanağı yoksa ve gonore olasılığı kesinlikle ortadan kalkmamışsa, Chlamydia enfeksiyonuna karşı tedavi yüksek bir başarıyla yürütülebilir.

Tedavi , diğer birçok belli özelliği olmayan uretra iltihabına uymaktadır. 7 ile 10 gün süreyle hem erkeğe hem de kadına, 6 saatte bir 500 miligram tetrasiklin gibi geniş etki alanı bulunan bir antibiyotik verilir.

Chlamydia enfeksiyonu gebe kadınlarda daha sık görülür. Bu nedenle doğum sırasında çocuğa ulaşabileceği için aranmalıdır. Bu hastalık halen yeni doğmuş çocuklardaki göz enfeksiyonunun en sık görülen nedeni sayılmaktadır.