Dna Testi Nerede Nasıl Yapılır?

 Dna Testi Nerede Nasıl Yapılır?

DNA Testi Hangi Kurumlarda Yaptırılabilir?

DNA testi mahkemenin istemi üzerine Adli Tıp Kurumu tarafından ya da Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılan genetik tanı laboratuvarlarında yapılmaktadır. Mahkeme görülen davaya göre farklı sebeplerden dolayı DNA testi isteyebilir.

Mesela, babalık davası söz konusu ise babalık testi için test yapılması istenir ancak cinsel bir suç söz konusu ise genetik inceleme, suçlunun tespiti için DNA testi yapılması istenmektedir. Adli Tıp Kurumundan bu sebeplerle DNA testi istenirken Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılan laboratuvarlardan ise soyun, soy ağacının belirlenmesi veya bir hastalık söz konusu olduğu durumda bu hastalığın genetik olup olmadığı hususunda bilgi edinmek amacıyla DNA testi yapılması istenir.

Mahkemenin istemi üzerine yaptıklarından Adli Tıp Kurumunun yaptığı DNA testi mahkemelerde kullanılabilirken özel laboratuvarlarda yapılan DNA testleri mahkemede kanıt olarak kullanılamamakta sadece bilgilenme amacıyla kullanılabilmektedir.

DNA Testinde Kullanılan Yöntemler

DNA testinde iki tür yöntem kullanılır: Biri kan ve tükürük gibi örneklerin EDTA’lı-HEMOGRAM(mor kapaklı) 2-3 mililitrelik tüplere alınmasıdır. Kan klasik damardan iğne yoluyla alınırken tükürük pamuklu çubuk ya da direkt sıvının tüpe konulması şeklinde alınabilir.

Ancak bu yöntem işe yaramadığında ya da mümkün olmadığında ikinci yöntem olan Saç teli, kıl, tüy kopararak alma veya tırnak keserek örnek alma ya da vücuttan sperm örneği alma gibi yöntemler de kullanılabilir.

Bu örneklerin mahkemenin istemi üzerine Adli Tıp Kurumunca ya da Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan genetik tanı laboratuvarlarınca alınıp üzerinde gerekli testlerin yapılmasıyla DNA testi yapılır. DNA testi, alınan örnekten DNA yapısının ayrıştırılmasıyla başlar. Bu ayrıştırmanın en iyi sonucu verebilmesi için alınan örneğin işinde uzman biri olması önemli bir etkendir.

Yapılan Test Sonucunun Analizi

Yukarıdaki şekillerde alınan örnekler insan vücudundaki herhangi bir dokudan alınabilir. Kanın damardan, kıl veya tüyün deri üzerinden, tırnağın ayak ya da el parmağından, saç telinin kafa üzerinden, spermin cinsel organdan alınması gibi. Bunlardan hangisinin nasıl alındığının önemi yoktur. Hepsinden de aynı sonuç elde edilebilir.

​Örnek analiz tekniklerinden biri kullanılarak kendisinden örnek alınan kişinin DNA’sıyla aradaki bağı öğrenilmek istenen kişinin DNA’sı laboratuvar ortamında karşılaştırılır. Ortaya çıkan biyolojik yakınlık oranına göre test sonuçlandırılır. Sonuçlar istenilmiş olan alana göre adli davaların sonuçlandırılmasında, genetik hastalık tespitinde ya da soyun araştırılmasında kullanılabilir.