Dua
  • Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua

    Kaynaklarda Hafız en-Necm el-Gayzî’den naklen- bildirildiğine göre, İmam-ı Azam şöyle demiştir: “Yüce Rabbimi rüyamda doksan dokuz kere gördüm -kendi...