hamilelikte hastalık
  • Gebelik Ve Hastalıklarla İlişkisi

    FRENGİ : Gebe kadının ve bebeğinin en önemli hastalığıdır. Günümüzde çok azalmışsa da, kırsal kesimlerde önemi gene büyüktür. Düşüklere...