Kırmızı Göz Düzeltme
  • Photoshop’ta Kırmızı Göz Düzeltme

    Bu yazımda Photoshop’ta Kırmızı Göz Düzeltme işleminin nasıl yapıldığına değineceğim. Ku­sur­suz fo­toğ­raf­ çekmek her za­man müm­kün ol­mayabilir. Fo­toğ­ra­fı çe­ker­ken...