Güvenlik Hissinin En Garanti Hali: Alışkanlık

 Güvenlik Hissinin En Garanti Hali: Alışkanlık

Günlük hayatta, belli koşullar altında düzenli olarak sık tekrar edilen davranışlara alışkanlık diyoruz. Psikoloji bilimi alışkanlığı, belli durumlar karşısında veya belli bir amaca yönelik düşünmeksizin gerçekleştirilen eylemler olarak tanımlıyor.

İlk olarak ortada bir ödül veya amaç varsa beyin bu ödül veya amaca ulaşmak adına bir davranış biçimi geliştiriyor ve bir yol oluşturuyor. Bu yol üzerinde tekrarlar yapıldıkça beyin daha az efor sarf etmeye başlıyor ve nihayetinde bu yolu hiç enerji sarf etmeden otomatik olarak gerçekleştirdiğinde artık bir alışkanlık kazanmış oluyor. Alışkanlıklar beyin açısından enerji verimliliği sağlayan bir avantaj olmasının yanında bilinen ve sonuçları defalarca test edilmiş bir bilişsel davranış olması nedeniyle güvende hissetme duygusuna yol açıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var ki bu güvenlik hissinin bağımlısı olma durumunda beyin aktivitelerini küntleştirebiliyor. Bu durumu anlatan en güzel söz lerden biri de, İdil Kefeli’nin ‘’Alışkanlık bizi ortadan kaldırıp sorgulamayan, anlamayan ama sadece tekrar eden varlık durumuna getirebilir.’’ ifadesi.

Bu bağımlılık ve körelme durumunu kendine özgü açıklayan pek çok disiplin bulunmakta. Nöroloji, psikoloji, sosyoloji ve hatta antropoloji ve bilim dalı kabul edilmeyen ancak kendine özgü metodolojisi olan bir sistem olarak karşımıza çıkan astroloji… Bahsi geçen her bir disiplin, insan hayatını kolaylaştırmak üzere beynin geliştirdiği bir avantajın bağımlılığa dönüşmemesi ve zihinsel aktiviteleri baltalamaması noktasında mutabık.