Kira Sözleşmesi Nasıl Feshedilir?

 Kira Sözleşmesi Nasıl Feshedilir?

Mülk sahibi ve kiracı arasında imzalanan kira sözleşmesi, yasal süre tamamlanmadan nasıl feshedilir? İşte bu sorunun cevabı…

Mülk sahibi ve kiracı, kira konusunda aralarında anlaşmaya varıp buna istinaden kira sözleşmesi imzalıyorlar. Kira sözleşmesi, kiraya veren kişinin kiraya verdiği herhangi bir şeyin kullanılmasını veya ondan faydalanmayı kiracıya bırakması, kiracının da bunun karşılığında belirlenen kira tutarını ödemeyi kabul ettiği bir kontrat olarak tanımlanır.

Yapılan bu kontratta, kira tutarına, kiranın ödeneceği tarihe, kira süresine ve kira artış oranlarına yer verilmektedir.

İmzalanan kira sözleşmesinde örtülü veya açık biçimde bir süre belirtilmişse, kira sözleşmesinin süresi o belirlenen tarihte kendiliğinden doluyor. Fakat her iki taraf da açık bir anlaşma olmadan kira ilişkisini devam ettirirlerse, kira kontratı belirsiz süreli sözleşmeye döner.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde her iki taraf da fesih bildirim sürelerine uymak şartıyla sözleşmeyi feshedebilir. Fesih dönemlerinin hesaplanmasında, kira kontratının başlangıç tarihi esas alınmaktadır. Taraflardan biri kanunda ya da kontratta belirtilen fesih dönemine veya bildirim süresine uymamışsa, bildirim bir sonraki fesih dönemi için geçerli olmaktadır.

Kiracının Sözleşmeyi Feshetmesi

Kiracı, mülk sahibinin rızası olmadan kira kontratını belirlenen tarihten önce feshetmek isterse sözleşmenin bitimine kalan sürenin ödemesini yapmak zorunda kalır. Yani kira kontratının süresinin dolmasına 10 ay varsa ve kiracı geçerli bir neden sunmadan bu kontratı feshetmek isterse 10 aylık kira tutarını mülk sahibine ödemelidir.

Fakat kiralanan mülkün insan sağlığı açısından uygun olmaması; su, elektrik gibi sistemlerinin bir türlü giderilemeyen arızalara ve mülkün kullanılmasını olanaksız kılan bazı sorunlara sahip olması; kiracıyı haklı çıkaran farklı bazı sebeplerin bulunması sözleşmenin tek taraflı iptal edilmesini mümkün kılar ve bu gibi durumlarda kiracı herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeyi feshedebilir.

Mülk Sahibinin Sözleşmeyi Feshetmesi

Mülk sahibinin kira sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilmesi için de bazı şartlar gereklidir. Aksi takdirde kiracı, sözleşme tarihi sona erene kadar kiralanan yerde oturmaya devam eder.

Kira kontratının iptali için mülk sahibinin haklı çıkmasını sağlayabilecek en önemli sebep ise kiracının kira bedelini hiç ödememesi ya da en az 3 ay üst üste geç ödemesidir. Bu durumda mülk sahibi kontratı tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak sözleşmeyi feshettiğini noter aracılığıyla kiracıya bildirmesi gereklidir.