Konuşarak İngilizce Öğrenme için Konusarakogren.com

 Konuşarak İngilizce Öğrenme için Konusarakogren.com

Konuşarak İngilizce Öğrenme için Konusarakogren.com 2

 
Dil eğitiminde belirli kriterler bulunmakta, öğrenilen bilgilerin unutulmaması adına pratik çok önemli bir başlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Kitap ya da dergi okumak, İngilizce gazeteler takip etmek, film ya da müzik dinlemek öğrenilen bilgilerin hafızada sürekli yenilenmesini sağlayacaktır.

Okullarda verilen eğitimlerde standart belirli kalıplar çerçevesinde eğitimler verilmekte ve ağırlık verilen gramer bilgisinin yanında pratik çok geri kalmaktadır. Bu eksiklik bireyler iş yaşamlarında ya da özel yaşantılarında dış dünyaya açıldıkça ortaya çıkmakta ve öğrenilen bilgilerin pratiğe geçirilmesi aşamasında yeni sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Konuşarak İngilizce Öğrenme sistemi sayesinde pek çok birey işini bırakmadan, okulunu aksatmadan hatta günlük temposunun hiç düşürmeden yurt dışında eğitim alma kalitesinde İngilizce dil seviyesini ilerletecektir.

Sistem içerisinde yer alan eğitmenler yurt dışından gelmiş ana dilleri İngilizce olan Amerikalı bireyler olmakta ve birkaç dakikalık sohbetle eğitim talebinde bulunan bireylerin dil seviyelerini tespit etmektedirler. Duruma göre başlangıç seviyesinden itibaren de verilen dil eğitimlerinde kişiye özel verilen eğitimler sayesinde verilen eğitimde istifade çok yüksek olmaktadır.

Sistemi diğerlerinden farklı kılan gramer alanındaki konuların İngilizce sohbetler şeklinde işlenmesi; gramer ve pratiğin eğitim içerisinde birlikte sunulmasıdır. Çok fazla vakit ayırmaya gerek olmamakta, ancak düzenli ve sürekli çalışmalar sonucunda verim alınabilecektir.

Gramer alanında konuşarak anlatılan dersler mp3 kaydı olarak kursiyerlere verilen öğrenci panellerinde bulunmakta ve kişilere kendi eksikliklerini görme adına çok önemli bir fırsat sunulmaktadır. Sonraki ders için ezberlenecek kelimelerinde bu kayıtlarda yer alması ödev tekrarı ve sonraki ders hazırlığı olarak bu kayıtların her gün dinlenmesini zorunlu kılacaktır.

İngilizce Bağlaçlar gramer konularında en çok dikkat edilmesi gereken başlık olmakta, basit cümle kurulumları ile başlayan kursiyerler daha komplike cümlelerle çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebileceklerdir.

And, ve anlamında kullanılmakta Türkçede çok fazla kullanılmasına karşılık İngilizce de çok sık kullanılmamaktadır.

So; bu nedenle anlamında kullanılır ve cümle içerisinde ayırdığı kısımlarda sonu bildirimleri sağlamış olur. It was snowing heavily so we cancelled the match, çok kar yapıyordu bu nedenle maçı iptal ettik. Bu cümle so, bağlacına verilebilecek bir örnek olacaktır.

Olumsuzluk bildiren bağlaçlar arasında yer alan yet, or, nor bağlaçları arasında en fazla kullanılan seçenek konuşma dilinde but olurken yazma dilinde yet olacaktır. Bağımsız cümlelerde bağlaçlarla birbirine bağlanmakta; and, but gibi bağlaçlar bu alanda çok fazla kullanılmaktadır.

Cümle birleştiricileri olarak ta kullanılan bağlaçlar bulunmakta; birbirine paralellik işaret eden cümleler arasında by, our gibi bağlaçlar kullanılırken ikinci cümlenin farklı yerlerinde kullanılan bağlaçlar arasında after, the gibi seçenekler bulunmaktadır.

Sık kullanılan bağlaçlara alternatif olarak bulunan bağlaçlar ise or else, otherwise gibi çeşitlerin kullanımı çok fazla olanlar arasında yerini alır. Bağlaçlar cümle kurulumlarında ve komplike anlamlar oluşturma açısından önemli olmakta ve konunun ayrıntıları ile öğrenilmesi ileri düzey İngilizce seviyeleri için gerekli olmaktadır.