Miras Davası Nedir? Paylaşım Nasıl Yapılır?

 Miras Davası Nedir? Paylaşım Nasıl Yapılır?

Bir kişinin yaşamını kaybetmesi üzerine geride kalan mirasçılarına, kalan haklarını, mallarını ve borçları devretmesine miras adı verilir. Miras, tamamen veya kısmi olarak varislere kalabilmektedir.

Mirasçılar ikiye ayrılmıştır. Bunlar yasal ve atanmış mirasçılardır.

Yasal Mirasçılar: Anne, baba, çocuklar, torun, eş, kardeş ve üst zümreden (büyükanne ve büyükbaba gibi) oluşur.

Atanmış Mirasçılar: Vefattan sonra hüküm ifade etmek şartıyla mirasın tamamından veya bir bölümünden yararlanabilmek için murisin hayattayken atadığı mirasçılara atanmış mirasçılar denilmektedir.

Miras Paylaşımı ve Anlaşmazlık

Miras paylaşımı normal şartlarda ve kanuna göre eşit paylarda paylaştırılmalıdır. Ancak bazı durumlarda mirasçılar arasında anlaşmazlıklar çıkabilmektedir. Böyle anlaşmazlık durumlarında varisler mirası paylaşabilmek için yetkili mahkemeye müracat ederler.

Miras davalarında görevli olan mahkemeler miras bırakanın ikametinin bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Davanın konusuna ve ilerleyişine göre değişiklik gösterebilmektedir. Örnek olarak miras davasının konusu içerisinde yer alan tapu tescili davalarında Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

Miras davaları açıldıktan sonraki süreç belirsizdir. Çünkü bu tür davalar da davanın konusu ve şartları süreci doğrudan etkilemektedir. Miras bırakanın mal varlığı, mirasçıların ikamet adreslerinin belirlenmesi, mahkemenin iş yükü ve miras davaları avukatı ile takip edilip edilmeme gibi bir çok etken davanın sonuçlanma sürelerini değiştirmektedir.

Her türlü davanın daha hızlı çözülmesi için o davalarla ilgili tecrübelere sahip avukatlardan bilgi ve destek almak her zaman kişinin yararınadır.

rus porno izle