Nikah İşlemleri İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 Nikah İşlemleri İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bu yazımda nikah işlemleri için gerekli evraklar listesi sizler için hazırladım. Nikah kıymak isteyen çiftlerin büyük bir kısmı bu belgelerin neler olduğunu bilmediği için hemen araştırmaya başlar. Belgelerin eksiksiz bir listesini bulmak da aslında o kadar kolay değildir. O yüzden ben de eksiksiz ve tam bir liste hazırlayarak çiftlerin bu mutlu günlerinde küçük de olsa bir payım olsun istedim. İşte gerekli evraklar…

1. Çiftin Nüfus Cüzdanları Aslı ve Fotokopileri

Nüfus cüzdanlarının resimli olması gerekmektedir.

2. Nikah Kıyılacak Yerleşim Yeri için İkametgah Belgesi

Çiftlerden birinin Nüfus Müdürlüğü’nden nikahını kıydırmak istediği yerleşim yerinde oturduğunu belgeleyen bir ikametgah belgesi alması gerekir. İkameti olmayanlar ise bağlı bulundukları Belediye Evlendirme dairesinden, izin belgesi alarak Nikahını kıydırmak istediği evlendirme dairesine başvurabilirler.

3. Çiftlerin Altışar Adet Fotoğrafı

Fotokopi kabul edilmediği için fotoğrafların orijinallerini götürmeyi unutmayın.

4. 18 Yaşından Küçükler için Gerekli Belgeler

16 yaşını doldurup 17’sinden gün alan adayların Aile Mahkemesinden izin belgesi alması gerekirken, 17 yaşını bitirip 18 yaşından gün alan adayların ise noterden anne-baba muvafakatnamesi alması gerekir. (Anne veya babadan biri ölmüş ya da ayrılmış ise velayet nüfus kaydı ile belgelendirilecektir.)

5. Medeni Hali Gösteren Nüfus Kayıt Örneği

Çiftlerin Nüfus Müdürlüğü’nden alacakları son medeni hallerini belirten nüfus kayıt örnekleri ve fotokopilerini almaları gerekmektedir.

6. Sağlık Raporları ve Fotokopileri

Sağlık ocakları, Hükümet Tabipliği, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezlerinden, sağlık raporlarında gerekli olan testleri yaptırması gerekmektedir. Gerekli olan testler: HIV-ELISA, HBSAC-SARILIK, VDRL-SİFİLİS VE AKCİĞER RÖNTGENİ

7. İddet Müddeti Kararı

Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 300 günü dolmayan kadınların Aile Mahkemesi’nden iddet müddeti kararı almaları gerekmektedir.

8. Yabancı Uyruklular için Bekarlık Belgesi ve Pasaportun Noter Tasdikli Tercümesi

Taraflardan biri yabancı uyruklu ise pasaportunun noter tastikli tercümesi gereklidir. Ayrıca İstanbul’daki konsolosluğundan alınacak bekarlık belgesi de alınmalıdır. Bekarlık belgesi İstanbul Vilayet Hukuk İşleri Bürosundan onaylatılıp 3 adet fotokopisi de çekilmelidir. İstanbul’da konsolosluğu yoksa Ankara’daki Büyükelçiliklerinden alınacak bekarlık belgesi Dışişleri Bakanlığına onaylatılmalıdır.

Uyarılar

1. Yabanı uyruklu olan tarafın pasaportunun ve vizesinin süresi bitmiş ise nikah işlemleri için müracaat edilemez.

2. Müracaat işlemleri için çiftlerin işlemlere beraber gelmeleri gerekmektedir.

3. Çiftler en erken, müracaat tarihini takip eden ikinci gün evlenebilirler. Nikah gün ve saatinin rezervasyonu müracaat esnasında yapılır ve müracaatı takip eden 6 ayı geçmeyecek şekilde bir nikah tarihi verilir.

4. İşlemler sırasında evraklar siyah pilot veya dolma kalem ile doldurulmalıdır.

5. Mal ayrılığı talebi olanlar, noterden işlem yaptırmış oldukları MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİNİ 1 asıl 1 fotokopi halinde müracaat işlemi esnasında yanlarında getirmeleri gerekir.

6. Kızlık soyadını kullanmak isteyenler müracaat işlemi sırasında kayıt masasından temin edebilecekleri soyadı dilekçesini doldurmalıdırlar.

7. Nikah işlemleri için gerekli olan evraklar işleme alındığı tarihten itibaren 6 ay boyunca geçerlidir. Bu süre içerisinde evlenme akdi gerçekleşmediği takdirde dosya iptal edilir.

8. Evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin de tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde EVLENME İZİN BELGESİ verilir. Bu belgeyi alan çiftler yurt içinde ya da yurt dışında evlendirmeye yetkili makamlar huzurunda ayrıca bir belgeye gerek duymadan evlenebilirler.

9. Her belediyenin nikah işlemleri için müracaat saatleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle nikahınızın kıyılacağı belediyenin bu müracaat saatlerini göz önünde bulundurun.

10. Yukarıda sıralanan belgeler dışında nikahınızın kıyılacağı belediyenin ayrıca isteyebileceği belgeler olabilir. Bu nedenle ilgili belediyenin kendi internet sayfasındaki belgeleri de gözden geçirmeniz yararınıza olacaktır.