Ölüm aylığı başvuru şartları

 Ölüm aylığı başvuru şartları

Ölüm geliri müracaatı nasıl yapılır?

Ölüm geliri, iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle can veren sigortalının geriye kalan hak sahiplerine iş kazası veya meslek hastalığı sigortasından yardımlardan birisidir. Ölüm gelirinden faydalanmak için can veren sigortalının belirli bir müddet sigortalı olması veyahut belirli prim ödeme gün sayısının bulunması gibi koşullar ve şartlar aranmaz. Sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı neticesi ya da daimi iş göremezlik geliri almaktayken can vermesi halinde hak sahipleri ölüm gelirinden faydalanır. Babasız ve dul aylığı nasıl bağlanır? Ölüm Aylığı Müracaatı Nasıl Yapılır? işte teferruatlar..

Ölüm sigortasından sigortalının hak sahiplerine bağlanacak gelir hangi tarihten başlar?

Ölüm geliri sigortalının ölüm tarihini, hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde bu niteliğin, kazanıldığı tarihi takip eden ay başında başlar. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU dan malulluk veya yaşlılık aylığı alırken can veren sigortalının hak sahiplerinin aylıkları da sigortalının ölüm tarihini takip eden ay başından itibaren başlar.

Ölüm geliri istifade etme koşulları nelerdir?

Ölen sigortalının hak sahipleri olan  dul eşine, erkek ve kız çocuklarına % 100 payını geçmeyecek şekilde ölüm aylığının bağlanması için  en az 1800 gün malullük yaşlılık ve ölüm sigortalarını bildirmiş olmak koşulu aranır. Yasa yürürlüğe girdikten sonra  4/1 -(a) en az 5 seneden beri sigortalı olup toplam 900 günlük malullük yaşlılık ve ölüm sigortalarını bildirmiş olma koşulları ile ölüm aylığı dul eşine ve babasız kalan çocuklarına SGK müessesenine arzuhal ile müracaat yapmaları ile bağlanır.

SSK müesseseden ölüm aylığı almak için ihtiyaç duyulan olan 900 günlük sigorta borçlanma ile bitirebilecek. Böylelikle can veren kişinin bir gün dahi sigortalı olması halinde eş ve çocukları askerlik, doğum ve yurtdışı borçlanması yoluyla 900 günü bitirip emekli aylığı alabilecek. Böylelikle milyonlarca kişiye düşük prim ile ölüm aylığı kapısı açılmış olacak.

Ölen sigortalıya ait şartların gerçekleşmemesi nedeniyle, can veren sigortalının hak sahibi olan eş ve çocuklarına ölüm aylığı bağlanamaması vaziyetinde, ölüm tarihi asal alınmak kaydıyla yasa ile hesaplanan ölüm toptan ödeme meblağı, sigortalının hak sahibi olan eşine, çocuklarına anne ve babasına yasayla belirtilen oranlar ile paylaştırılır. Ölüm toptan ödemesine konu primler SSK sigortalıları için patronlarının, Bağkur sigortalılarının ise ödediği malulluk yaşlılık ve ölüm sigortaları primleridir. Kısa vadeli sigorta kolları ile Genel sıhhat sigortası primleri toptan ödeme yoluyla ödenmez. Sigortalının varsa hizmet borçlanmaları ile isteğe bağlı sigorta primleri de toptan ödemelerine katılır.

Ölüm aylığı kimler alabilir?

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU dan ölüm aylığı almaya hak sahibi olanları öğrenmek için tıklayınız. Ölüm aylığında ilk aylığa hak kazanacak olan kişi can veren sigortalının dul eşidir. Sigortalının can vermesi vaziyetinde kadın olan dul eşi, kadın sigortalının can vermesi vaziyetinde erkek olan dul eşi, can veren sigortalının prim gün koşullarını ölüm aylığı almaya bağlar nitelikte olması halinde ölüm aylığı almaya hak kazanacak ve  dul kalan eşi de izdivaç etmediği sürece başka bir deyişle dul hali devam ettiği sürece, ödenmeye devam edilecektir. Yani en büyük pay  sahibi olan ölüm aylığının ilk bağlanacak olan hak sahibi dul kalan eştir. Bunun hissesi % 50 ‘ dir. Ancak başka aylık alan yoksa kız ve erkek çocuklarına ölüm aylığı bağlanmıyorsa yeniden bağlanacak ölüm aylığından ayrı olarak sigortalının emekli aylığı yoksa sigortalı işte çalışmıyorsa % 75 hisse almaktadır.  İkinci sırada ise ise reşit olmayan erkek çocukları başka bir deyişle 18 yaşından küçük reşit olmayan erkek çocukları ölüm  aylığı almaya hak kazanmaktadır. Erkek çocuğun orta öğrenim görmesi halinde  20 yaşına kadar , yüksek öğrenim görmesi halinde ise 25 yaşına kadar ölüm aylığı alma hakkı bulunmaktadır. Çocuklarda çalışma gücünü kaybetmiş olan % 60′ dan fazla özürlü olduğu için malül kapsamına giren çocuklarda sigortalı bir işte çalışmış olsalar bile can veren anneden veya babadan dolayı her ikisi can vermişse her ikisinden de ölüm aylığı almaya hak kazanır. Çocukların ölüm aylığı payı ise % 25′ tir. Ancak, eş , dul eş, çocuklar bir takım hallerde de anne babalar aylığa girmesi nedeniyle ödenecek hisse toplamı % 100′ ü geçemeyecektir.

Ölüm aylığı bağlanması için başvurular nereye yapılır?

Ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığının bağlanabilmesi için hak sahiplerinin SGK müesseselerine başvuru yapması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Şehir Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkezinlerine Müessesece hazırlanan tahsis talep dilekçesi ile başvuruda bulunarak sigortalının hizmet akdine tabi (4/a lı) ve kendi nam ve hesabına (4/b li) çalışmış sigortalıların hak sahipleri için tahsis talep dilekçesine ekli belgeler ile ibraz edilerek ölüm tarihinden itibaren ay başında bağlanmak üzere başvuruda bulunmalıdır.

Dilekçeye ek olarak verilecek belgeler ise;
Çocukları için (18 yaşını doldurmayanlar hariç, lise ve eşiti öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların alakalı öğretim müesseseninden alacakları talebe vesikası), çocuklarına ait bir adet resim ve malul çocuklar için sıhhat heyeti raporu ile Vasi İlamı (Hak sahiplerine vasi ataması vaziyetinde) ilave ederek müracaatta bulunarak ölüm aylıkları bağlatılıyor.