Radyoyu Kim İcat Etti?

 Radyoyu Kim İcat Etti?

Bu yazıda Radyoyu Kim İcat Etti? sorusunun yanıtını ve daha fazlasını bulabilirsiniz.

Radyo, icat edildiği tarihten bu yana önemini hiç kaybetmemiş, her devirde ihtiyaç duyulan en önemli eğlence, bilgi ve haber kaynaklarından biri olduğunu göstermiştir.

Elektromanyetik dalgaların uzayda ışık hızı ile yayılabileceğini ilk iddia eden kişi James Clerk Maxwell’dir. Bu konudaki ilk deneyi ise Heinrich Hertz yaptı.

Hertz, iki levhaya elektrik uygulayıp 75 MHz’lik bir frekans elde ettikten sonra levhaların yakınında bir metal halkanın iki ucu arasındaki karanlık hava boşluğunda kıvılcımlar meydana geldiğini fark etti. Bu sayede elektrik enerjisinin elektromanyetik dalgalar aracılığıyla uzaydan yayınlanabileceğini anladı.

Radyo yayını ilk olarak 1896 yılında Guglielmo Marconi‘nin, O. Lodge tarafından 1890 yılında start verilen çalışmalarını mors cihazına çevirmesiyle uygulamaya geçmiştir. Böylece İtalyan Mucit Guglielmo Marconi radyoyu icat eden kişi olarak kayıtlara geçmiştir.

 

Radyoyu Kim İcat Etti - Guglielmo Marconi

 
İlk yayın 1 mil uzaklığa yapılmasına rağmen, 1901 yılında bu uzaklık 200 mile çıkmıştır. Yayın daha çok denizaşırı yerlerden telgraf ile bilgi iletme şeklinde yapılıyordu. Marconi’nin mors cihazında elektromanyetik dalgalar, bir tüp içerisinde bulunan gevşek haldeki demir tozlarına tesir edip tüpün iki ucu arasındaki direnci azaltarak elektromanyetik enerjinin elektrik enerjisine dönüşmesini sağlıyordu.

1906 yılında Greenleaf Whittier Pickard silikondan ürettiği kristalin de elektromanyetik dalgaları geçirdiğini fark etti. 1904 yılında J. Fleming elektron tüpünü, 1907 yılında da De Forest triod elektron tüpünü detektör olarak kullanılabileceğini keşfedince, radyo büyük bir gelişim kaydetti.

 

Radyoyu Kim İcat Etti

 
Piezoelektrik prensibiyle çalışan kristallerin 1923’te uygulanmasıyla, radyolar farklı frekanslarda yayın yapmaya başladılar. 1930’da 30 MHz’in üzerinde yayın yapma imkanı bulunmazken, günümüzde radyo frekans bandı 30.000 MHz’e kadar ulaşmıştır.

Radyo yayınının yapılabilmesi için anten, verici ve yayın ortamına ihtiyaç vardır. Elektromanyetik dalgaların uzayda yayılabilme özelliği vardır. Elektromanyetik dalgalar, anten vasıtasıyla alınıp modüle edilmiş taşıyıcı frekans dalgası çözümlendikten sonra, hoparlörlerden duyulabilir.