Sabıkalılar kredi kullanabilir mi?

 Sabıkalılar kredi kullanabilir mi?

Ceza evinden çıkmış kişilere kredi verilip verilmeyeceği bir hayli kişi tarafından merak edilebilir. Ne yazık ki ülkemizde ceza evine giren çıkan kişi sayısı milyonları bulmaktadır. Bu kadar kişi dışarı çıktıktan sonra da hayatlarını devam ettirmek için iş kurmak vaziyetinde olabilir. Adli sicil kaydı olana kredi çıkar mı diye merak eden okuyucularımız, kaleme aldığımız sabıkalılara kredi çıkar mı isimli yazımızı okuyarak bilgi sahibi olabilir.

Rastgele bir suçtan dolayı ceza evine girmiş ve cezasını çektikten sonra da serbest kalmış binlerce kişinin olduğunu biliyoruz. Ülkemizde bu sayının belki de milyonları bulduğunu düşünmekteyiz. Bu arada bu kişiler serbest kaldıktan sonra bir şekilde hayatlarını idame ettirmek zorundadırlar. Bilhassa de iş kurmak isteyenler bu konuda sıfırdan başladıkları için ekseriyetle borç bularak kendi iş yerlerini kurmak isteyebilirler. Son zamanlarda iş yeri açmak için herkesin müracaat yaptığı en ehemmiyetli yerler bankalardır. Fakat bankalar da başvuruları onaylamadan önce kişilerden kimi koşulları yerine getirmesi istenir.

Ceza evinden çıkmış biri bankadan alacağı krediye karşılık güvence gösterse dahi yeniden de kendisine kredi çıkmayacağını da düşünebilir. Ülkemizde sabıkalılara bakış açısı az çok bellidir. Bu yüzden kişiler, sicili bozuk birine kredi çıkar mı diye kaygı duyabilir. Bu konuda şunu söylersek belki de biraz olsun konu anlaşılabilir. Bankalar kişilere kredi verirken onardan bir takım belgeler isterler. Kredi için istenen vesikalara bakıldığında bilhassa de gelir vesikası, SSK dökümü ve memurlar için görev yeri vesikası istenir.

Bankalar Kredi İçin Sabıka Kaydı Koşulu Aramaz

Bu belgeler içinde kişiden adli sicil vesikası yoktur. Başka bir deyişle bankalar kredi vermek için kişilerden sabıka kaydı aramaz. Bu da şu manaya gelmektedir. Bankalar kredi vermeyi düşündükleri kişilerin daha önceki hayatlarında ceza evine girmeleri ile ilgili problem çıkarmazlar. Kişi diğer güvenceleri veyahut kefilleri göstermesi vaziyetinde banka kendisine kredi verecektir.

Hem de bir takım ceza hanelerinde topluma kazandırma isimi altında kişilere eğitim verilmekte ve kişiler belli bir müddetten sonra artık ceza evinde imalat yapabilir vaziyete gelmektedir. İmalat yapan kişilere verilen belgeler ile beraber bu kişiler serbest kaldıklarında işletme açmak isteyebilirler. Bununla alakalı olarak da devletten her türlü desteği alan mahkumlar serbest kaldıktan sonra bankadan kolayca kredi çekebilirler.

Sabıkalılara kredi için bankalar diğer müşterilerinden istedikleri vesikaları isterler. Burada gelir vesikası en başta istenen vesika olmak ile beraber, kişi daha bir işte çalışmıyorsa öyleyse bir kefil veyahut değerli bir güvence göstermek vaziyetindedir. Bu yazımız ile beraber Suç işleyen kişilere kredi çıkar mı diye merak eden kişiler yazımıza okuduktan sonra bankaya gidip kredi alabileceğini öğrenmiş oldu.  Mahkumlara kredi ancak serbest kaldıktan sonra olası olduğunu ve ceza evinde de kişilerin zanaat eğitimlerinin yapıldığını biliyoruz. Bu kişiler serbest kaldıktan sonra devletten şart olan kredi destelerini bankalar aracılığı ile göreceklerdir.