SWOT Analizi Ne demek ?

 SWOT Analizi Ne demek ?

Bir takım ekonomik terimler var ki; ile ilgili araştırma yaptığımızda dahi ne olduğunu ne manaya geldiğini pek anlayamıyoruz. Eski bir hayli yazımızda sizlere anlaşılabilir kelimelerle ekonomik bir takım terimlerin tanımını yaptığımız üzere; bu yazımızda da merak edilen konulardan birisi olan SWOT tahlili nedir kısaca açıklamaya çalışacağız.

SWOT kelimesinin detaylarına girdiğimizde; İngilizce ‘de Strengths,  Weaknesses,  Opportunities, Threats kelimelerinin baş harflerinin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir tabirdir. SWOT analizinin ne işe yaradığını kısaca tanımlayacak olursak; rastgele bir işletmenin eksik istikametlerini, kuvvetli istikametlerini, vs. gibi konularını ele alarak neticeninde bir data ele geçirmek; bu verileri de firmanın vaziyetini iyileştirmek yerine kullanmaktır. Şimdi SWOT analizinin ana yapı taşları olan Strength, Weakness, Oppurtunitesi ve Threats ‘i  başlıklar halinde biraz daha detayları ile inceleyelim.

  • 1 Strength ( Güçlü İstikametler )
  • 2 Weakness ( Zayıf İstikametler )
  • 3 Oppurtunities ( Fırsatlar )
  • 4 Threats ( Tehditler )
  • 5 SWOT Analizinin Yararları

Strength ( Güçlü İstikametler )

İşletmenin; en kuvvetli olduğu istikametlerin, alanların belirlemesi ve bu kuvvetli olduğu konulardaki avantajların, diğer eksik alanların bitirmesinde kullanılması için değerlendirilmesidir.

Weakness ( Zayıf İstikametler )

Her işletmenin kuvvetli istikametleri olduğu gibi zayıf istikametleri de bulunmaktadır. Bunun farkında olmak ise işletme hesabına çok doğru bir tespit olacaktır. İşletmelerin zayıf istikametlerini bilmeleri, bu konuda da tedbir almaları, işletmenin bu zayıf noktaları konusunda yaşayacağı problemlerle alakalı olarak en azından önlemli olmasını sağlayacak, olasıysa de işletmenin kuvvetli istikametlerinden gelecek artılarla, zayıf istikametlerine destek olunması sağlanacaktır.

Oppurtunities ( Fırsatlar )

Her işletmenin içeride ve dışarıda yakalayabileceği fırsatların saptaması, bu fırsatların en etkin şekilde değerlendirilmesi adına tasarıların oluşturulması çok ehemmiyet arz etmektedir. Yeniden bu tespitler SWOT analizi sayesinde ortaya çıkacaktır.

Threats ( Tehditler )

SWOT analizinin önemli konularından birisi de işletmeye yönelik tehditlerdir. Herhangi bir işletme sahibi kendi işletmesi için yapacağı bir SWOT analizi ile şirketine yönelik tehditleri de belirleyecektir. Bunun neticeninde da şirketin karşılaşabileceği muhtemel tehditlere karşı önlemler alacak, bu önlemler sayesinde de tehdit senaryolarının gerçekleşmesi halinde işletmesi en hafif zararla konuyu atlatacaktır. Tehditler arasında sektörel bir krizi de sayabilirken, yeniden sektördeki bir rakip işletmeyi de sayabiliriz. Bunların iyi saptaması ve buna göre de önlemlerin alınması gerekecektir.

SWOT analizi Harvard Üniversitesi ‘nde profesör olarak çalışan Christensen, Learned, Guth ve Andrews tarafından yapılan çalışmalar neticeninde 1960 ‘lı senelerde ortaya atılmıştır. Rastgele bir işletme yetkilisinin yapacağı SWOT tahlili ile beraber; işletmenin geleceğe yönelik taktikleri oluşacak, bu kapsamda da uzun vadeli tasarılar yapılarak geleceğe daha güvenle yürünecektir.

SWOT Tahlilinin Yararları

SWOT tahlili sayesinde; işletmeler güçlü istikametlerini saptayacak, bunu fırsata çevirecek, zayıf istikametlerini de bilerek bu konularda önlemlerini alacaktır. Ayrı olarak tehditlerin de farkında olarak buna göre taktiklerini geliştirecektir.