Tazminat Davası Nasıl Açılır?

 Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Bu yazımda Tazminat Davası Nasıl Açılır? Tazminat Davası Nerede Açılır? Tazminat Davası Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır? gibi soruların yanıtlarını araştırıp kısa ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalıştım.

Tazminat Davası Nasıl Açılır?

 
İster kasten isterse de ihmal veya tedbirsizlik sonucu haksız bir şekilde birine zarara uğratan ya da ahlak kurallarına aykırı bir şekilde birisine bilerek zarar veren kişi, o zararı tazmine mecburdur. Bu zarar karşılığında ödenen paraya ise tazminat denmektedir.

Herhangi bir haksızlıktan ötürü zarara uğrayan kişiler haksızlığın engellenmesi için tazminat davası açabilirler. Hemen hemen her konuda tazminat davası açılabilir. Sadece kasten değil, tedbirsizlik veya ihmal sonucu da oluşan zararlardan, zarara sebep olan kişi sorumlu tutulmaktadır.

Mağdurların uğradıkları zararın telafisinin sağlanmak amacıyla tazminat davası açmaları hukuki haklarıdır. Haksız fiil sonucu birilerinin mağdur edildiği olaylarda, olayın cereyan ettiği yerin bölge mahkemesi, mağdur edilen kişi veya kişilerin mağduriyetini gidermekle yükümlüdür.

Tazminat davası açılırken talep edilecek tazminat miktarı belirlenirken dikkatli olunmalıdır. Zira istenecek tazminat miktarıyla doğru orantılı bir şekilde dava harcı ve masrafı ödenmelidir.

Ayrıca talep edilecek miktarın %2’lik bir kısmı davalı tarafın avukat, yol vb. masrafları olarak kabul edilir ve eğer davacı kişi tazminat davasını kaybederse bu miktarı davalıya ödemek durumundadır.

Tazminat Davası Nasıl Açılır? 1

Tazminat davalarında belli bir süreç mevcuttur. Davanın açıldığı 1. yıldan itibaren bu süreç 10 yıla kadar uzayabilmektedir. Tazminat davaları maddi ve manevi tazminat davası olarak iki ayrı şekilde açılabilir.

Doktor kusurlarından dolayı açılan tazminat davası, basın yolu ile kişilik haklarına saldırı sebebiyle açılan manevi tazminat davası, haksız tutuklamadan dolayı açılan tazminat davası ve trafik kazası sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davası, ayrı ayrı kategorilerde incelenen tazminat davalarıdır.

Örneğin haksız yere tutuklanan bir birey, uğradığı maddi ve manevi zararlardan dolayı devlete tazminat davası açabilir.

Tazminat davası açılırken, haksız fiil uygulayan kişi yaşça ufak ya da vesayet altındaysa, dava velisi veya vasisine yöneltilir, yine haksız fiili yapan kişi hayatını kaybetmişse, husumet mirasçılarına yöneltilir.

Tazminat Davası Nerede Açılır?

 
Tazminat davası, haksız fiilin uygulandığı yerin bölge mahkemesinde ya da davalının yerleşim yerinin mahkemesinde açılır. Haksız fiil Ticaret Hukukunu ilgilendiriyorsa burada Ticaret Mahkemesi devreye girer.

 

Tazminat Davası Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 
Tazminat davasının dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar yer alır;

Mahkemenin adı,
Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri,
Davacının TC kimlik numarası,
Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri,
Davanın konusu ve mal varlığı haklarına ilişkin davalarda dava konusunun değeri,
Davacının iddiasının dayanağı olan tüm olguların sıra numarası altında açık özetleri,
İddia edilen her bir olgunun hangi kanıtlarla ispat edileceği,
Dayanılan hukuki nedenler,
Açık bir şekilde talep sonucu,
Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası olarak hazırlanır ve tazminat davası açılır.