Tek çözüm, sürdürülebilir bir gıda sistemi

Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı (BCFN) ve Food Tank, gıda sektörü paydaşlarının katılımıyla önemli bir konferansa imza attı.
 Tek çözüm, sürdürülebilir bir gıda sistemi

10 bini aşkın katılımcıyla gerçekleşen konferansta sektör uzmanları, sürdürülebilir değişim için küresel taahhüt çağrısında bulundu. Gıda sektöründe güncel sorunların tartışıldığı etkinlikte gıda sisteminin tarladan çatala yeniden yapılandırılması adına beş temel hedef belirlendi.

Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı (BCFN), gıda sistemini iyileştirme amacıyla çalışan bir sivil toplum kuruluşu olan Food Tank iş birliğiyle önemli bir konferansa imza attı. Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen “Gıda Sisteminin Tarladan Çatala Yeniden Yapılandırılması: 2021 Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Sistemleri Zirvesi’ne Doğru” adlı konferansta gıda sektörü liderleri, akademisyenler, karar vericiler, aşçılar ve üreticiler bir araya geldi. Konferansa konuşmacı olarak katılan uzmanlar, gıda sistemini dönüştürme ve pandeminin üstesinden gelmenin yanı sıra iklim değişikliği ve sürdürülebilir iş modellerinin uygulanabilmesi için küresel taahhüt çağrısında bulundu.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN 10 BİNİ AŞKIN KİŞİ KATILDI

Gıda sektöründeki güncel sorunların farklı perspektiflerden değerlendirildiği etkinliğe dünyanın dört bir yanından 10 bini aşkın kişi katıldı. Konferansta katılımcıları arasında İtalya Başbakanı Guissepe Conte de yer aldı. Kamu refahının gelişiminde gıdanın önemli rol oynadığını vurgulayan Conte, “Sürdürülebilir tedarik zinciri, kaliteli üretim ve Akdeniz diyeti, gıda sektöründe iyileşmenin anahtarıdır. Yeterli beslenme bir ayrıcalık değil, herkes için bir haktır” ifadelerini kullandı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİŞİM İÇİN GEREKEN CESARETE SAHİP OLMALIYIZ”

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Barilla Grup ve BCFN Yönetim Kurulu Başkanı Guido Barilla, “Gıda sektörünün aktörleri olarak değişim için gereken cesarete sahip olmalıyız çünkü sürdürülebilirliğe alternatif olabilecek başka bir çözüm yolumuz yok. Gıda sisteminin yeniden yapılandırılması hem insanların hem de gezegenin sağlığını iyileştirmenin ve 2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmanın en etkili yollarından biri. Gıdanın geleceği bizim elimizde; o zaman haydi, bu geleceği şekillendirmeye başlayalım” dedi.

“GIDA SİSTEMLERİNİN YETERLİ BESLENME İMKANI SUNMASI TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL”

Pandemiyle birlikte gıda sisteminin iyileştirilmesine yönelik beklentinin arttığını vurgulayan Food Tank Başkanı ve BCFN Danışma Kurulu Üyesi Danielle Nierenberg, gıda sistemlerinin tüm vatandaşlara yeterli beslenme imkânı sunması gerektiğini ancak, bunun tek başına yeterli olmadığını, sistemin aynı zamanda çevreyi koruyarak, iklim değişikliğini gözetmesi ve insanların yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesine yönelik ihtiyaçlarını da karşılaması gerektiğinin altını çizerek şunu ekledi: “Gıda sisteminde değişimi sağlamak ve bu alanda politikalar oluşturmak için tarımsal gıda sistemleri ve sürdürülebilirliğe yönelik nesnel, bilime dayalı çalışmaları destekleyecek hükümetler arası bir organın kurulması bizce şart”.

YENİDEN YAPILANDIRMA İÇİN BEŞ TEMEL HEDEF BELİRLENDİ

38 konuşmacının katılımıyla gerçekleşen üç saatlik konferansın sonunda gıda sisteminin tarladan çatala yeniden yapılandırılması adına beş temel hedef belirlendi:
– Üreticiler, küresel gıda sisteminde değişimi teşvik etmede önemli bir rol oynamalıdır.
– Teknolojilerdeki yenilik, finansal teşvikler ve kamu politikaları, tarım-gıda sistemlerinin eşitlik, esneklik, sağlık ve sürdürülebilirliğe geçişini hızlandırmalıdır.
– Sürdürülebilir ve besin değeri yüksek gıdalar, herkes için erişilebilir olmalı ve uygun fiyatlarla satılmalıdır.
– Dünyanın dört bir yanındaki gıda firmaları, stratejilerini ve operasyonlarını acilen yeniden düşünmeli; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris İklim Değişikliği Anlaşması ile uyumlu hale getirmelidir.
– Şefler, hizmet sektörü, üreticiler ve tüketiciler arasında ittifaklar kurularak, sorumlu tüketici alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, bölgesel gıda sistemlerini geliştirmek ve gerçek gıda maliyetlerini ortaya çıkarmak hayati önem taşımaktadır.

Etkinliğin sonunda, belirlenen bu temel hedefleri yaşama geçirebilmek adına, BM tarafından 2021 yılında gerçekleştirilecek Gıda Sistemleri Zirvesi’nin BM Genel Sekreteri tarafından atanmış Özel Elçisi’ne gıda sisteminin iyileştirilmesine yönelik üç öneri doğrudan aktarıldı:

– Tüm paydaşların sağlıklı, kapsayıcı, sürdürülebilir ve esnek bir gıda sistemi için ortak bir amaç duygusu etrafında bir araya getirilmesi;

– Gıda sektörü aktörlerinin kolektif olarak harekete geçmeye davet edilmesi;

– Bilimsel temelli, eylem odaklı bir kamuoyu tartışmasını körükleyerek farkındalığın artırılması ve vatandaşların bir tüketici olarak sürdürülebilir tercihler yapmaya teşvik edilmesi.


Hibya Haber Ajansı