Uzman Erbaş Evlenebilir mi?

Yasalarımıza göre uzman erbaşların evlenme izni var mı?
 Uzman Erbaş Evlenebilir mi?

Uzman Erbaş Evlenebilir mi ? sorusuna cevap arayacağız.

CEVAP:

Uzman Erbaşların evlenmesinde hiç bir engel yoktur. Resmi bir şekilde her türlü işleminiz için izin vardır. Hatta sözleşmede şu şekilde bir madde de yer almaktadır.

-Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar,

Sadece sözleşmeli er alımında belirli bir süre evlenme yasağı mevcuttur.